Powrót
Organizacje, z którymi współpracujemy:

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

psew.png
- Stowarzyszenie jest organizacja wspierająca i promująca rozwój energetyki wiatrowej, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrowa w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego zródła energii elektrycznej.Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

pigeo.png
jest organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów i ich związków, prowadzących działalność wytwórcza, produkcyjna, usługowa, budowlana i handlowa na rzecz energetyki ze źródeł odnawialnych, w szczególności wobec organów państwowych.Niemiecko - Polski Klub Energetyki Wiatrowej

npkew kopia.png
jest stowarzyszeniem popierającym i wspierającym stosunki polsko - niemieckie w dziedzinie energetyki wiatrowej.

Jesteśmy jego członkiem założycielem.

Copyright © 2010 ENERGIE CONSULTING GERMAN PITZL
Projekt i programowanie: Marcin Muszyński
Disclaimer